sobota, 30 maja 2020

Pamięci Ojca Wacka

Pożegnałem Cię
Ojcze Hryniu
Tak o Tobie mówiliśmy
Przy padającym deszczu
W ciszy przeszywającej na wylot
Niebo płakało
Rzewnymi łzami
Śpiewał kos
Umarłeś?
Nie
Odszedłeś
Do innego życia
Po długim życiu
Wśród przyjaciół
i nieprzyjaciół
Z nadzieją zbawienia
Dla wszystkich
Dziękuję
Że dałeś światu
Tę nadzieję
Byłeś żertwą
Boga kochającego wszystkich
Bez wyjątków

                         Ireneusz Bodo, Lublin, 30.05.2020, w dzień pogrzebu O.Wacława Hryniewicza